Wilder Penfield

(1891 - 1976) var en av 1900-talets mest framstående kliniska neuroforskare. Efter studier vid Princeton kom han till Oxford 1913 där han inspirerades av William Osler och Charles Sherrington. Penfield grundade 1934 Montreal Neurological Institute, vilket snabbt blev, och har förblivit en av världens främsta inrättningar för neuroforskning och neurosjukvård. Penfield var under årtionden den stora auktoriteten i världen i kirurgisk behandling av epilepsi. Dessutom bidrog han med viktig kunskap om hjärnans fysiologi genom att observera effekterna av elektrisk stimulering av olika delar av cortex. Vid sin död 1976 hade han hunnit publicera över 300 vetenskapliga artiklar och skriva 10 böcker.
 
Sista chansen för året att söka ORION PHARMA NEUROLOGIs forsknings- eller resestipendium! Det är hela hundra tusen kronor att dela på. Missa inte möjligheten att dryga ut forskningskassan. Du finner reglerna för stipendierna på sidan 19. Lycka till!
 
Docent Joakim Tedroff skriver i detta nummer om Dyskinesier vid Parkinsons sjukdom. Härmed avslutar han denna lilla men naggande goda serie om Parkinsons sjukdom – olika kliniska och vetenskapliga aspekter. Artiklarna har varit publicerade i 1999 års utgivning av ORION PHARMA NEUROLGOI. Då serien rönt stor uppskattning, planerar redaktionen att återkomma med andra miniserier inom tidskriftens huvudområden.

Evidensbaserad sjukvård har praktiskt taget blivit ett mantra vid behandlingsrekommendationer. Vi känner begreppet på pulsen och redovisar vad evidensbaserad sjukvård egentligen är och hur kunskapen kan användas. Och vad man har icke-evidensbaserad sjukvård till! Se vidare sidan 18. Du har de senaste årgångarna av OPN tillgängliga på vår hemsida: www.orionpharma.se

Redaktören