Sir John Eccles

(1903 – 1997) erhöll 1963 nobelpriset i medicin tillsammans med Alan Hodgkin och Andrew Huxley för upptäckter rörande synaptisk transmission vid retning och hämning i nervcellerna. Sin akademiska skolning fick Eccles vid Oxford i England. Han studerade och forskade under Sir Charles Sherringtons ledning. År 1937 återvände han till sitt hemland Australien, där han blev chef för ett forskningslaboratorium fram tills första professorsutnämningen i fysiologi på Nya Zealand. Mellan 1952 och 1966 innehade han professuren i samma ämne i Canberra. Härefter förlade han sin forskning till USA och universiteten i Chicago, New York och Buffalo. Förutom nobelpriset har John Eccles genom åren erhållit en mängd utnämningar, lika många efter som före nobelpriset, vilket vittnar om att hans brinnande forskarintresse aldrig svalnade.
Bäste läsare
 
Vår tidskrift Orion Pharma NEUROLOGI håller i sig. Vi börjar snart vår 18:e årgång och mycket har hänt genom åren. Inte bara ur vetenskaplig synvinkel utan även beträffande tidskriftens utformning. Under året har vår nätversion av Orion Pharma NEUROLOGI fått en rejäl ansiktslyftning och är en fullversion av pappersversionen. Från datorn är det också lätt att trycka ut den artikel eller de artiklar du vill ha. Det går även att trycka ut hela tidskriften i pdf-format, d.v.s. du får ut exakt samma utseende på sidan som pappersversionen har. Det är därför inte så underligt att de flesta av våra läsare i första hand väljer nätversionen.

Professorerna Lars Forsgren och Jan-Edvin Olsson har bevakat den internationella kongressen om Mental Dysfunction in Parkinson’s Disease i Salzburg i Österrike. Därtill får vi en förklaring till det nya parkinsonbegreppet faxtass.

England höll på att gå under då kung William III inbjöd till produktion av billig inhemsk sprit (gin), som flödade under 1800-talet och i början av 1900-talet. Det hela ordnade upp sig men nu dyker orosmolnen upp igen, inte bara i England utan i hela Europa. Den ökande alkoholkonsumtionen bland framför allt ungdomen har lett till larmrapporter från flera länders alkoholforskare och ministrar – inklusive Tony Blair. Att ta lärdom av historien är inte att tänka på utan vi får vänta tills politikerna på allvar förstår att det är skillnad mellan ett nationalekonomiskt synsätt på alkoholen och ett hälsoekonomiskt.

Redaktören