René Descartes

(1596-1650) en av västvärldens främsta och mest inflytelserika filosofer; såväl Locke, Hume, Leibniz som Kant refererade till denne filosofiske gigant. Han föddes i en by nära Tour i Frankrike, tillbringade 20 fruktbara år i Holland, inbjöds 1649 till svenska hovet. Descartes var inte bara filosof utan även fysiker, fysiolog och matematiker. Han integrerade filosofi och fysiologisk vetenskap, framför allt var hans metodologiska tänkande viktigt för framtida forskning. Han tog avstånd från den förhärskande grekiska skepticismen till förmån för ett obevekligt sökande efter den absoluta sanningen. Även om Descartes inte var fysiologiskt vetenskaplig i modern mening, analyserade han teoretiskt vad vi idag menar med nervsystemet – det måste, menade Descartes, finnas ett organsystem som förmedlar olika former av känsel eftersom det logiskt inte kan vara en uteslutande själslig komponent.
 
Bäste läsare!

Som alltid i senvårens skirande och frodiga grönska kommer årets andra nummer av Orion Pharma NEUROLOGI.

Det här numret handlar mycket om Parkinson med såväl rekommenderad läsning av utvalda vetenskapliga artiklar som en originalartikel av Steinar T Vilming från Nevrologisk avdelning vid Ullevål Universitetssykehus. Lite godbitar från två konferenser serveras inom områdena epilepsi och alkohol.

Mårten Kyllerman har varit på det första internationella symposiet om “movement disorders” hos barn och ungdomar och undertecknad på det 45:e nordiska symposiet om neuropsykofarmakologi.

En ny nätversion av vår tidskrift är nu klar. Det är naturligtvis samma innehåll som i pappersversionen. Du börjar med hemsida www.orionpharma.se och sedan klickar dig vidare till tidningen. Det är en logisk och lättanvänd sida där du snabbt hittar varje nummers innehåll och får upp den artikel du för stunden önskar läsa. Det går också lätt att trycka ut artiklarna om du föredrar att i lugn och ro sitta med pappret framför dig. Dock kan allting bli bättre, så hör gärna av dig med kommentarer, önskemål och förslag till förbättringar.

Redaktionen önskar alla och envar en angenäm sommar med sol, salta bad och mången behaglig stund i hängmattan med - varför inte Orion Pharma NEUROLOGI!

Redaktören