Pierre Paul Broca

(1824-1880) blev en av giganterna inom fransk medicin. Sin karriär började han vid 17 års ålder och avslutade som professor i patologi vid Paris Universitet efter över 500 högt–stående vetenskapliga publikationer inklusive en 900-sidig monografi om aneurysm. Hans kliniska arbete rörde främst neurologin och bland många insatser minns han främst för sina insatser i afasiforskningen. Han har givit namn åt Brocas motoriska talcentrum. Han var medlem av Franska Akademien och mot slutet av sin levnad invaldes han som ständig medlem av Franska Senaten.

Bästa läsare

Inför vårens utgåva av Orion Pharma NEUROLOGI är det en av de gamla uvarna som pryder omslaget: Pierre Paul Broca. Han är den 46:e forskaren/klinikern som vi presenterar med ett miniporträtt. Vi har hunnit med många mellan Alzheimer och Widmark och ännu finns det många kvar. Det hindrar dock inte att vi tacksamt tar emot förslag på “kändisar” till omslaget. Enda premissen är att de inte får vara i livet! Men däremot får det synnerligen gärna vara en kvinna – vi har få publicerade och få i arkivet.

Samma intresse har vi att höra av Dig beträffande konferenser av värde för vår läsekrets. Eftersom vi vet att det är svårt att planera konferensresor är vårt motto att vara ute i så god tid som möjligt. Det är inom områdena (och näraliggande) epilepsi, Parkinsons sjukdom och alkohol som vi försöker hitta rätt bland de bästa konferenserna.

Detta nummers två originalartiklar handlar om Evidensbaserad Parkinson – vad är det? och Aspekter av handfunktion hos barn med plexusskada eller CP-hemiplegi. Det är Jan-Eric Wedlund från vår redaktion som försöker hitta balansen mellan vetenskap och beprövad erfarenhet, och Lena Krumlinde Sundholm som presenterar sin utmärkta avhandling från förra året.

Och slutligen till Dig – en lika sedvanlig som välmenande sommarhälsning från oss i redaktionen