Hippokrates

(cirka 460 - 377 BC) räknas som Läkekonstens fader. Han föddes på den grekiska ön Kos och betraktades på sin tid som den störste läkaren. Det är framför allt hans beskrivning av läkarrollen som i mångt och mycket gäller än idag: läkareden finns fortfarande kvar om än i något förändrad form, men begreppet good medical practice har sitt ursprung här. Hans förespråkande att läkaren skulle vara professionell med god disciplin och stor patientkontakt, i vilken läkaren alltid skulle uppträda artigt, ärligt, seriöst med en framtoning av lugn och förståelse. Hippokrates var en av de första inom medicinen som ansåg att sjukdomar var biologiskt orsakade och inte ett resultat av troll- eller gudom. Därför var han inte främmande för att potenta läkemedel (örter och dekokter) vid vissa sjukdomstillstånd var viktiga, men han förespråkade också att naturen i sig hade en läkande kraft.

Bäste läsare,

då är det dags för årets sista nummer av Orion Pharma NEUROLOGI. Laddat som vanligt med spännande översikter och introduktioner av vetenskapliga arbeten som vi hoppas locka till fördjupad läsning. Du finner alltid en fullständig referens till våra kommenterande artiklar. Med nästa års utgivning har vår tidskrift kommit upp till aktningsvärda åldern av 25 år. Vi tjuvstartade lite under detta året med en lätt omarbetning av den grafiska formgivningen, men en mer innehållsmässig förändring kommer du att märka: vi utvidgar uppdraget Parkinson till en ny övergripande rubrik: MOVEMENT DISORDERS. Det innebär att våra redaktionsmedlemmar (professorerna Lars Forsgren, Mårten Kyllerman och Per Odin) kommer att bevaka framför allt spacticitet, dystoni och tremor - förutom Parkinsons sjukdom.

Redaktionen