Carl Gustav Jung

(1875-1961) föddes i Kesswil i Schweiz och var en banbrytande psykiater och psykolog som till en början var en av Freuds lärjungar. Jung var enda sonen i en starkt religiös familj. Han sägs ha varit en tillbakadragen iakttagare redan som barn, försökte förstå den vuxna världens beteenden. Jung kunde inte acceptera grunderna i Freuds terorier, främst den överskuggande betydelse som Freud ansåg att sexualdriften och det undermedvetnas negativa betydelse (olösta konflikter) hade, utan byggde upp en egen psykologisk grund – den analytiska. Jungs terapi handlar mycket om drömmar och fantasier, inte enbart hos den enskilde individen utan även inom olika kulturer. Jungs arbeten har inte bara haft stor betydelse inom psykologin utan även inom religion och litteratur.

Det lackar mot jul

vilket betyder att Läkaresällskapet håller sin stämma, i år i Göteborg med ett 200-årsjubileum att fira. Mot juletid betyder också att årets sista nummer av Orion Pharma NEUROLOGI utkommer. Såväl i pappersformat som på nätet, kolla gärna in på www.orionpharma.se/OPN. Du vet väl att du kan prenumerera också på nätversionen, d.v.s. du får ett e-mail när nytt nummer kommit ut. Du missar aldrig det aktuella numret och naturligtvis missar du heller inte äldre nummer, alla ligger tillgängliga på nätet!

Du finner som vanligt reflekterande översiktsartiklar, aktuell forskning och rykande aktuell forskning - läs Elisabet Jerlhags summering av sin forskning kring behandlingsmöjligheter vid alkoholism och hetsätning. Elisabet Jerlhag är mycket aktiv i forskargruppen kring professor Jörgen Engel.

Vad nytt som tilldrager sig i forskningen kring hjärnan finner du i rapporten från en konferens inom området neuro-psykofarmakologi.

Från redaktionen kommer också en reflektion om paralympics och handikappidrottens förutsättningar.

Som alltid avslutas numret med konferenstips, men gå gärna in på vår hemsida, där finns fler intressanta konferenser inom våra områden.

För 21:a året i följd har jag glädjen att önska alla våra läsare en riktigt God Jul och Gott Nytt År.

Redaktören