Georges Charles Guillain

(1876–1961) är en av de främsta franska neurologerna under 1900-talet. Hans största vetenskapliga betydelse är inom området infl ammatorisk demyeliniserande polyradikuloneuropati, men han bidrog också med stor kunskap inom sjukdomen multipel skleros. Guillains intresse för neurologiska sjukdomar tog fart under hans tjänstgöring under första världskriget då han tillsammans med kollegan Barré kartlade denna polyradikuloneuropati som kortfattat kom att kallas för Guillain-Barrés syndrom. Guillain var professor i neurologi vid det berömda universitets sjuk huset Salpêtrière i Paris mellan åren 1923 och 1947.
Bäste läsare!

Det är inte ofta vi har nöjet att presentera en ny medarbetare i redaktionen för denna tidskrift. Det är snart två decennier sedan senast!

Sedan något år tillbaka har vi i redaktionen diskuterat behovet av att stärka redaktionen med ytterligare en expert i samband med att vi utökade vårt uppdragsområde från Parkinsons sjukdom till det något bredare “rörelseorganens sjukdomar”.

Det är med stor glädje vi hälsar professor Per Odin som permanent medlem av redaktionen. Ny medarbetare Per Odin är professor i neurologi och sedan 2001 klinikchef vid Neurologiska kliniken i Bremerhaven i Tyskland. Han har sin bakgrund vid universiteten i Uppsala och Lund och fokuserar sedan slutet av 1980-talet sitt kliniska och vetenskapliga intresse på movement disorders och speciellt på Parkinsons sjukdom. Per Odin är därtill ordförande i SWEMODIS och aktiv i flera olika internationella sammanhang när det gäller movement disorders.

Årets sista nummer är fullmatat med utdrag från aktuell vetenskaplig forskning inom våra kärnområden epilepsi, rörelseorganens sjukdomar och beroende sjukdomar.

Nästa nummer utkommer i februari, men innan dess har vi hunnit med jul och årsskifte, varför redaktionen önskar alla läsare av såväl webb-versionen och pappersversionen av ORION PHARMA NEUROLOGI

— en riktigt God Jul och Gott Nytt År