David Marsden

(1938-1998) var en internationell auktoritet inom neurologin och då i synnerhet rörande Parkinsons sjukdom. Som 34-åring blev han 1972 utnämnd till professor vid Kings College Hospital Medical School. Den vetenskapliga produktionen blev imponerande: över 1100 publicerade artiklar! Trots sin omvittnade blygsamhet var han också en talangfull och uppskattad föreläsare världen över. Förutom sin vetenskapliga och kliniska gärning var Marsden under olika perioder sedan 1980-talet redaktör eller medlem i redaktionen för de ledande neurologiska tidskrifterna. Han avled i hjärtinfarkt just när han skulle påbörja ett sabbatsår i USA.
Specialnummer 2002 - Spasticitet
 
Det är åter dags för ett specialnummer utöver det vanliga. Ämnet för året är spasticitet och vi har glädjen att kunna presentera artiklar av några av de mest namnkunniga inom området. Som alltid är det tidskriftens ambition att belysa ett område som inte alltid är så lätt att hitta en sammanställning kring i dagens litteratur.

Spasticitet är tveklöst ett sådant. Från den intensiva epilepsikongresseni Madrid rapporterar professor Lars Forsgren valda delar. Orion Pharma NEUROLOGI är sedan många år en säker källa för kommande konferenser inom specialområdena epilepsi, Parkinson och alkohol. Från och med nästa års första nummer känner du inte igen oss riktigt men ändå.

Efter tio år med samma grafiska utseende förnyar vi utanpåverket lite men inte alls till innehållet. Från redaktionen önskar vi alla våra läsare en riktigt

God Jul och ett Gott Nytt År!
Redaktören