Harvey Cushing

(1869-1939) anses vara en av vår tids främsta neurokirurger. Han föddes i en aktad läkarsläkt i Cleveland, Ohio, fick sin utbildning vid bl.a. John Hopkins sjukhus och avslutade den akademiska karriären 1918 som professor i kirurgi och sedermera (1933) som professor i neurologi vid Harvarduniversitetet. Mest känd är Cusings beskrivning av syndromet, som kom att bära hans namn, ett sjukdomstillstånd som orsakas av för hög produktion av cortisol. Harvey Cushing blev en läromästare för 1900-talets neurokirurger i såväl USA som Europa.