Ragnar Granit

(1900-1991) är en av de stora som verkat inom neurovetenskaper i Sverige. Han föddes i Finland och deltog i befrielsekriget mot Ryssland 1918. Sina universitetsstudier i Helsingfors började han 1919, och då i psykologi, men övergick sedan till medicin och fysiologi, där han kom att göra banbrytande arbeten. För sina arbeten om synen med hjälp av ny bioelektrisk teknik belönades han med Nobelpriset 1967. Priset delade han med Haldan Keffer Hartline och George Wald. Senare kartlade han också muskelspindlarnas betydelse. Förutom Nobelpriset tilldelades Ragnar Granit flera andra stora utmärkelser och var hedersmedlem vid många universitet världen över. För att hedra honom bytte Tammerfors Tekniska Universitet namn till Ragnar Granit Institutet.
 
Niels Andreasen sammanfattar sin nyligen försvarade avhandling under rubriken Likvormarkörer vid Alzheimers sjukdom. Niels Andreasen är verksamhetschef på Rehabiliteringskliniken vid Piteå Älvdals Sjukhus.
 
Björn Kadesjö, överläkare i Karlstad, har lagt fram en uppmärksammad avhandling om det högaktuella ämnet ADHD/DAMP: Hur stort är problemet egentligen?
 
Årets utdelning av ORION PHARMA NEUROLO GIS Forsknings- och resestipendier redovisas på sidan härintill. Det är synnerligen kvalificerade sökanden till de 100 000 kronorna. Stipendiekommittén hade svåra beslut att ta, men när väl allt var genomgånget var enigheten total. Stort grattis till alla stipendiaterna!
 
Reglerna för nästa års stipendier ändras något: Summan är densamma: 100 000 kronor, men utdelningen blir större för var och en som kvalificerar sig. Stipendiesumman delas i fyra lika delar, d.v.s. fyra stipendier om vardera 25 000 kronor. I ansökan kan även inkluderas resor. Du kan redan nu rekvirera ansökningsblanketter (adress nedan).