Vi använder cookies på våra webbplatser för att de ska fungera som väntat och bidra till den bästa användarupplevelsen. Genom att fortsätta
använda vår webbplats accepterar du användandet av cookies

Charles Miller Fisher

Ivan Bratt (1913-2012) är mannen bakom en sällsynt nervsjukdom som anses vara en variant av Guillain-Barrés syndrom. Miller Fisher var en briljant såväl forskare som kliniker med en mer än 50-årig professionell karriär. Efter medicinska studier i Toronto blev han läkare i den brittisk-kanadensiska flottan under andra världskriget. Han satt fängsladi 3 1/2 år i ett nazistiskt läger.

Efter kriget fortsatte han sin läkargärning i Toronto och Boston. Det var under 1950-talet som hans vetenskapliga karriär tog form. Det var speciellt inom stroke-forskningen och behandlingsinsatser för denna patientgrupp hans gärning kretsade.

Han var observationens mästare - kunde i timmar observera patientens beteende och rörelsemönster för att sedan se vad hans kunskap kunde hjälpa till med. Motto: What is the patient teaching us? Han dog 93 år gammal, samma dag paret firade sin 69:e bröllopsdag.

Orion Pharmas sista nummer av Orion Pharma Neurologi
Orion Pharma har beslutat att detta nummer av OPN kommer att bli det sista som vi ansvarar för. Naturligtvis kommer vi att fortsätta arbeta inom neurologi med våra läkemedel inom movement disorders och epilepsi.

Möjligen kommer tidskriften att leva vidare i annan regi men den eventuella överenskommelsen har inte kommit till slutligt beslut ännu så mer information kan jag tyvärr inte ge för tillfället. Alla nummer från 1999-2013 kommer att ligga kvar för nedladdning på våra hemsidor i Sverige, Norge och Danmark (www.orionpharma.se, www.orionpharma. no, www.orionpharma.dk).

Arbetet med OPN har pågått i över 25 år med en fantastisk redaktion som genom sitt kunnande, intresse och entusiasm gjort OPN till en av de mest uppskattade tidskrifterna inom neurologi.

Syftet har alltid varit att innehållet skall innefatta både vetenskap och klinik.

Orion Pharma vill tacka redaktionen för ett lysande samarbete och alla läsare för en god kommunikation under åren.

Erika Törnvall Lydén,
Ansvarig utgivare