Asbjörn Fölling

Asbjörn Fölling

(1883–1973) anses vara den mest ansedda medicinska vetenskapsman som inte fått nobelpriset. Fölling är mannen bakom upptäckten av den hereditära sjukdom som sedermera fick hans namn: Föllings sjukdom, eller mer vetenskapligt fenylketonuri (PKU), vilken leder till mental retardation som obehandlad leder till för tidig död.

Fölling började som kemist, fortsatte medicin- ska studier och avhandling vid universitetet i Kristiania. Han etablerade sig i Oslo med första professuren 1932 i näringsforskning, sedan följde en professur i fysiologi 1935 och 1953 blev han professor i biokemi och chef för Centrallaboratoriet vid Rikshospitalet i Oslo. Innan han fokuserade på sitt vetenskapliga arbete i Norge gjorde Fölling flera studieresor av skiftande slag till Danmark, England, USA och Österrike. Diagnostiseringen och behandlingen av PKU är naturligtvis Föllings stora livsgärning som räddat tusentals människoliv, men icke att förglömma är också hans insats att vidga vyerna kring kunskapen om att psykiatrisk sjukdom kan ha kemiskt ursprung.Bäste läsare av ORION PHARMA NEUROLOGI

Nummer 3 av årets utgivningar sker i såväl pappersformat som i en nätversion. Under sommarmånaderna har redaktionen plockat ut några godbitar ur de veten- skapliga publikationerna inom områdena movement disorders, epilepsi och bero- endesjukdomar. Därtill kommer en rapport från parkinsonkonferensen i Dublin.

OrionPharma Neurologi är inne på sin 25:e årgång. Genom åren har vi gjort några läsar-enkäter och nu är det dags igen. Med hjälp av dina svar kan vi få vägledning om vad du som läsare tycker om tidningen och hur den läses. Du hittar enkäten mitt i tidningen. Vi är mycket tacksamma om du kan ge oss några minuter för att svara på frågorna. Alla inkomna svar belönas med en Trisslott.

Genom åren har det blivit många berömdheter på vårt omslag. Det har blivit ett riktigt populärt inslag - en bild och en kort-kort presentation av en person som gjort något berömvärt inom våra tre områden. I samband med 25-årsjubileet har vi sammanställt alla “gubbar och gummor” på ett USB-minne, som också innehål- ler alla utgåvor av OPN.

Kontakta Britt-Marie Hagert (tel 08-623 6473) eller e-mail britt-marie.hagert@orionpharma.com på Orion Pharma om du är intresserad av att ha hela samlingen.

Redaktionen