David H Ingvar

(1924 – 2000) Ägde förmågan att förmedla komplicerad CNS-forskning på ett lättfattligt och många gånger humoristiskt populärvetenskapligt sätt. Hans vetenskapliga gärning var inom forskningen kring det cerebrala blodflödet (rCBF). I samarbete med Niels A Lassen i Köpenhamn utvecklades denna mätningsmetod.Efter de medicinska studierna och avhandling blev David Ingvar 1976 professor i klinisk neurofysiologi vid Lunds universitet.Att en nationellt och internationellt stor hjärnforskare blir en populär folkbildare tillhör inte vanligheterna. David Ingvar var under hela sin karriär mån om att sprida kunskap om hjärnan i såväl skrift som tal och bild: Fråga Lund i TV och radioprogrammet Svar i dag, populärvetenskapliga böcker och artiklar. Förutom all vetenskaplig produktion. Professorn hade många strängar på sin lyra, exempelvis att bli professor vid Handelshögskolan i Stockholm efter sin pensionering låter som en omöjlighet – dock inte för den briljante David H Ingvar.
 
Bäste läsare av Orion Pharma NEUROLOGI,
 
Vi är mitt i 24:e årgången av vår tidskrift, som ungefär vart tionde år ändrat lite i sin grafiska form. I år var det åter dags och samtidigt med ”ansiktslyftet” förändrade vi utgivningsformat: vartannat nummer kommer i pappersform medan samtliga årets fyra utgivningar finns som nätversion. Sedan 2000 finns samtliga nummer på vår hemsida, lätta att hitta i tack vare en utmärkt sökmotor.
 
Efter regn kommer inte bara sol utan även Orion Pharma NEUROLOGI – det är hösten som nalkas efter en blöt sommar, såvida du inte har glädjen att bo i norr, dit årets värme sökt sig. I detta nummer finner du som vanligt ett urval av bra vetenskapliga artiklar inom våra områden Parkinson, Epilepsi och Beroende. Därtill en rapport från den internationella konferensen om Parkinson och Alzheimer i Barcelona och utdrag ur den uppmärksammade avhandlingen om alkoholberoende kvinnor, som Åsa Magnusson försvarade i våras vid Karolinska Institutet.
 
Vi har genom åren vinnlagt oss om att vara uppdaterade när det gäller viktiga kongresser och har genom uppskattande kontakter förstått att det är en för vår tidskrift viktig information. Sista sidan har alltid ägnats åt kommande vetenskapliga program av såväl nationell som internationell karaktär.

Väl mött med en stunds läsning!

Redaktören