Salomo Henschen

(1847–1930) var en internationellt uppskattad vetenskapsman och professor i internmedicin vid Karolinska institutet i Stockholm. Han föddes i Uppsala och fick här sin huvudsakliga utbildning. Avhandlingen Studier öfver huvudets neuralgier ledde till en professur i Uppsala 1882. Härefter fortsatte han till Karolinska där han upprätthöll en professur i invärtesmedicin.

Salomo Henschen efterlämnar en stor vetenskaplig produktion och hans arbete kring afasi rönte så stor uppmärksamhet att det från dåtida neurologiskt håll ansågs hålla nobelprisklass. Han begåvades med åtskilliga utmärkelser såväl inom som utom landet. Som något udda uppdrag må ses hans insats som konsult vid Lenins sjukbädd 1923. Salomo Henschen kände sig också manad att arbeta mot alkoholism och prostitution.

Bäste läsare

Du har årets sista nummer av ORION PHARMA NEUROLOGI i din hand eller framför dig på dataskärmen. Den 23:e årgången av tidskriften närmar sig sitt slut.

Du känner väl till att vi kommer ut i tre versioner, först pappersvarianten som vi haft sedan start, sedan internetversionen och som en del i denna pdf-versionen, som du hittar på hemsidan. Då kan du trycka ut ORION PHARMA NEUROLOGI med samma layout och utseende som pappersversionen, i svartvitt eller färg, det bestämmer du själv.

PDF-versionen av vår tidskrift är till för dig som vill ha ett tidskriftsliknande alster utan att behöva få den på posten.

Fördelen med internetversionen och pdf-tryckmöjligheten är naturligtvis att du har även gamla nummer av OPN samlade. Utgivningarna sedan 2000 finns på hemsidan.

Lägg därtill den utmärkta sökmotorn som lätt hittar bland alla utgivningsnumren det du söker.

Sedan tidskriftens start har vi en mycket uppskattad konferenstips- sida (alltid sista sidan). Du är alltid välkommen att komplettera med konferenser och kongresser som du tycker vi missat. Var dock ute i god tid!

Nästa nummer av OPN utkommer under vintern 2011, till dess önskar redaktionen inför det nya året en God och angenäm Jul med hopp om att inte just du har jour/bakjour i tomtetider.Redaktören