Arvo Henrik Ylppö

(1887-1992) föddes i Finland men fick såväl sin grundutbildning som doktorsgrad i Tyskland, men hans huvudsakliga medicinska gärning fokuserades till hemlandet där han blev inte bara professor i pediatrik utan även arkiater - d.v.s. den finaste hedersutnämning en läkare i Finland kan få. Ylppö publicerade många vetenskapliga arbeten och är internationellt erkänd för sin forskning rörande vården av för tidigt födda barn. Under 46 år hade Ylppö också ett betydande infl ytande på finländsk läkemedelsindustri i och med sin insats i styrelsen för Orion och också tillskyndare till att Finland skulle utveckla en egen forskning och produktion av farmaka.

Arvo Ylppö blev med åren något av en nationalsymbol för långt och hälsosamt liv. Han blev dryga 104 år gammal!

Bäste läsare.
Höstrusket har gjort sin årliga entré. Hängmattan är inte längre målet för andlig spis som kontemplation (enligt somliga liktydigt med eftermiddagslur) och litteraturstudier. Höstens första nummer av Orion Pharma NEUROLOGI passar sålunda bättre i den behagliga läsfåtöljen framför brasan (Gud give att någon känner igen sig?). Ett förträffligt sätt att läsa vår tidskrift är också via nätversionen som du hittar på www.orionpharma.se/ OPN. Här hittar du också äldre nummer och för att snabbt kunna finna vad du letar efter kan vi erbjuda en utomordentligt kompetent sökmotor. Kolla in!

Vår gästmedarbetare i detta nummer är Najah Khalifa, som är barnneurolog och disputerade 2006 på Tourette Syndrome and Tic Disorders in a Swedish School Population vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Några viktiga data från denna avhandling presenteras på sidan 10.

Våra redaktionsmedlemmar gör i detta nummer djupdykningar inom framför allt Parkinsons sjukdom. En frågeställning för en intressant forskarrapport är Lewy-kroppars betydelse i transplanterade fetala dopaminerga celler. En ständigt förekommande frågeställning, inte minst i kliniska sammanhang, är om nikotin är ett terapeutiskt medel vid Parkinsons sjukdom.

Lika ständig frågeställning är om alkohol har en hälsosam kardiovaskulär effekt? En aktuell genomgång presenteras på sidan 16. Väl mött i detta 2008 års höstnummer av vår 21-åriga tidskrift.

Redaktören