Sir Charles Sherrington

(1857-1952) delade 1932 års Nobelpris med Edgar Adrian. Sir Charles var inte bara en stor forskare utan även en sann humanist med många strängar på sin lyra. Han har inom medicinområdet givit ut verk som blivit klassiska: The Interactive Action of the Nervous System (1906), Mammalian Physiology: a Course of Practical Exercises (1919) och Man on his Nature (1937). Sir Charles fick sin utbildning i Cambridge och arbetade under många år i Europa med bl.a. Virchow i Tyskland, Horsley i London (efterträdde honom som professor) och Cajal i Spanien. Han avslutade sin akademiska karriär som professor i fysiologi vid Liverpools universitet och som krona på verket med ett nobelpris för sina utomordentligt viktiga upptäckter om muskelreflexernas fysiologi: hur reflexernas nervimpulser balanserar musklerna vid kroppsliga rörelser.

Bäste läsare,
Den långa, varma sommaren smyger sig långsamt över i en kulen höst; så varför inte mjuka upp övergången med en spännande stund med höstens första nummer av Orion Pharma NEUROLOGI.

Förutom de sedvanliga kommenterade vetenskapliga artiklarna av vår fasta redaktion, har vi glädjen att presentera en fördjupning inom området Deep Brain Stimulation vid behandling av patienter med Parkinsons  sjukdom. Det är en auktoritet inom området som skrivit artikeln: professor Marwan Hariz från Umeå Universitet. Han har också den första professuren i Storbritannien i funktionell neurokirurgi.

I detta nummer refererar vi också några intressanta höjdpunkter från internationella konferenser i San Diego (American Academy of Neurology), Helsingfors (Europeiska epilepsikonferensen) och Montreal (Internationell barnneurologikonferens).

Som alltid avslutas numret med en sida förslag på intressanta vetenskapliga konferenser och kongresser. Fullständig lista finner du på vår hemsida www. orionpharma.se/OPN, där du naturligtvis också finner hela detta nummer liksom tidigare årgångar.

Årets sista nummer blir också ett litet jubileumsnummer - Orion Pharma NEUROLOGI har då utkommit i 20 år!

Redaktören