Elin Fog

(1903-1989) föddes på Grönland men flyttade med familjen till Köpenhamn. Föräldrarna var danskar men farfadern hade i mitten av 1800-talet invandrat från Skottland. Elin Fog avlade läkarexamen med högsta betyg 1930, blev specialist i pediatrik 1938, samma år som maken Mogens blev professor i neurologi. Det var Elin Fog som först observerade det fot-handtecken som idag benämns Fogs test — uttalade medrörelser i armar och händer. Familjelivet och krigstiden (maken var aktiv inom motståndsrörelsen) gjorde att denna begåvade läkare måste avstå från en akademisk karriär. Sitt professionella liv som kliniker ägnade hon med stor framgång åt handikappade barn.
Bästa läsare!
 
En lång och härlig sommar är tillända, äntligen får vi börja tänka på allvaret igen... När man försöker erinra sig sensommarens aktiviteter vid havet är det inte alltid armarna räcker till, framför allt som trovärdighetskapitalet med åren har en förmåga att sina. Då kan det vara bra att ta till kameran, som den »gamle« sjöbussen Lars Brattström (tillika neurologdocent). Här behövs ingen verbal övertygelse, läs artikeln av Lars Brattströmt så står det klart för alla och envar. Sedan är det inte fel att läsa igenom hans sammanfattning om högt homocystein vid Parkinsons sjukdom under frågeställningen är det en markör för levodopatoxicitet?

En andra originalartikel presenteras från Norge av neurologiprofessorn Jan P Larsen: Parkinsons sjukdom är en progressiv neurodegenerativ sjukdom med underrubriken Var startar sjukdomen och hur utvecklas de patologiska förändringarna.

Är det dags att damma av gammal kunskap? Cannabis har varit en folkmedicin i årtusenden, ja, ända fram i våra dagar. Det är egentligen först under de senaste decennierna som hampan förknippas med allvarligt missbruk och inget annat. Är det dags för cannabispiller? Eller vad kan det bli — läs mer i artikeln "En gammal medicinalväxt återuppstår".

Redaktionen önskar dig en trevlig läsning av höstens första nummer.