Emanuel Swedenborg

(1688-1772) är en av de mest kända svenska författarna världen över. Den lärde biskopssonen var en mycket produktiv vetenskapsman, bibeltolkare och teosof. I sitt sökande efter själens boning gjorde han många iakttagelser som lade grunden till fortsatt forskning, somligt är än idag korrekta beskrivningar. Han ger en korrekt bedömning av liquors cirkulation och att den grå hjärnbarken är överordnad den vita, vilket dåtidens forskare trodde. Ur neurologisk synvinkel besatt han anmärkningsvärda kunskaper om hypofysens roll. Dessa står sig än idag. Han var även nervcellsimpulsernas betydelse på spåren, menade att människans förnimmelser förmedlades genom darrningar i nervfibrerna. Swedenborg gav ut den första svenska vetenskapliga tidskriften: Daedalus Hyperboerus 1716-18. Vi vet mycket mer idag, men ännu har ingen hittat själen.

Bästa läsare

Du har numera två möjligheter att läsa det kompletta numret av Orion Pharma NEUROLOGI, dels den tryckta versionen, dels vår nätupplaga. Fördelen med nätversionen är att du snabbt kan nå olika artiklar genom att klicka på innehållsförteckningen. Vill du blicka bakåt så kan du också lätt komma åt allt som skrivits i tidskriften sedan 2000 – du länkar dig enkelt och snabbt fram till vad du söker.

Tidskriften ligger också ute som en pdf-fil, vilket gör att du får vackra och lättlästa utskrifter. Det finns sålunda all anledning att plocka in Orion Pharma NEUROLOGI som direktlänk bland Favoriterna: www.orionpharma.se/opn

Tillhör du oss som praktiskt taget dagligen använder e-postfunktionen finns en utmärkt möjlighet att direkt få veta när ett nummer av Orion Pharma NEUROLGI kommer ut: prenumerera på nyhetsbrevet och du har aktuellt nummer av tidskriften klar att läsas redan innan den kommit i tryck! Be att få nyhetsbrevet via info@orionpharma.se

Överläkare Jonas Lindh vid neurologmottagningen vid Länssjukhuset i Ryhov i Jönköping skriver i detta nummer om trippelkombinationsbehandling vid Parkinsons sjukdom. Förutom de vanliga kommenterade artiklarna finns två symposierapporter av professor Lars Forsgren: Internationell parkinsonkongress i Rom och neurologikongress i Köpenhamn. Vi tar gärna och tacksamt emot kongresstips!

Redaktören