Axel Munthe

(1857-1949) föddes i Oskarshamn och är en av vårt lands mest berömda kliniker. Hans läkarstudier började i Uppsala och avslutades vid Parisuniversitetet Monpellier. Munthe influerades starkt av sin mästare Jean Martin Charcot, vars undervisning vid Salpêtrièresjukhuset han följde och speciellt den breda behandlingen med hypnos. Dock delade inte Munthe tanken att man med hypnos försatte patienten i ett hysterioformt tillstånd. Munthe blev en legendarisk svensk överklassläkare på Capri. Han var från 1903 läkare för svenska hovet med drottning Victoria i spetsen. Munthe tillbringade de sista åren av sitt liv som gäst vid slottet i Stockholm.
 
Bäste läsare
 
En riktig hängmattesommar är över och höstarbetet har börjat. I hängmattan har redaktionen tillgodogjort sig mången god artikel, varför detta nummer är rikligt försett med aktuella och spännande referat från vetenskapliga studier.
 
Därtill kommer två originalartiklar. Det är professorerna Jan P Larsen och Charlotte Erlanson-Albertsson som på ett lättsamt sätt i två innehållsrika artiklar skriver om NOMESAFE og tidlig bruk av entakapon respektive Alkoholism och sötma. Väl bekomme!
 
Vår konferenstipssida är välläst och uppskattad, inte minst beroende på att vi försöker informera om konferenser i mycket god tid. Eftersom vi själva är kliniker, vet vi hur svårt det är att med kort varsel planera in konferenser, därav den långa framförhållningen. Det är dock inte lätt att hitta alla intressanta symposier – vi ser därför gärna att du sänder oss information om kommande möten inom våra huvudområden: Parkinson, epilepsi (vuxen och barn) samt alkohol.
 
Årets fjärde och sista nummer av ORION PHARMA NEUROLOGI utkommer i slutet av november och är 2003 års specialnummer. Huvudtemat är Neurometabola sjukdomar. Ett spännande ämne som åskådliggörs i några sammanfattande artiklar skrivna av vårt lands främsta experter inom området. Något att se fram emot
 
Redaktören