Benjamin Rush

Ivan Bratt

(1746-1813) var en av grundarna av Amerikas förenta stater. Hans släkt invandrade från England 1683. Rush var en flitig mångsysslare. Nämnas kan hans engagemang mot slaveri, men framför allt var han naturvetare. Han publicerade den första amerikanska läroboken i kemi. Sedermera blev han 1791 professor i medicinsk teori och praktik vid University of Pennsylvania.


Som kuriosum kan nämnas att han 1794 blev hedersmedlem vid Svenska Kungliga Vetenskapsakademin. Benjamin Rush var inte bara biolog utan också en humanist. Han förfärades över hur psykiskt sjuka människor behandlades och skapade en sjukhusliknande “normal” miljö för denna grupp individer. Än idag hågkommes denna insats inom American Psychiatric Association - hans porträtt finns med i föreningens sigill.

Rush är den första vetenskapsman som klassat alkoholism som en sjukdom. Han menade att det var alkoholen som skapade sjukdomstillståndet, inte alkoholistens personliga egenskaper (etik och moral förpassades). Som ett led i denna framsynta teori menade Rush att behandlingen bör ske med kemiska medel som dock ska vara mindre potenta än alkoholen.

Bäste läsare!
Då blev det vår i alla fall! Och med sommaren stående inför dörren kommer som vanligt årets andra nummer av Orion Pharma NEUROLOGI. Det är 26 år sedan tidskriften startade och många artiklar och kommentarer har det blivit genom åren. Om du inte gömt och arkiverat alla nummer har du möjlighet att se det senaste decenniets utgivningar på vår hemsida, en liten skattkammare som återspeglar vad forskningen presenterat inom de olika ämnesområdena movement disorders (som till för något år sedan bara omfattade Parkinsons sjukdom), epilepsi och beroendesjukdomar.

Vi försöker hålla oss uppdaterade vad beträffar kongresser, men kan missa någon väsentlig – upptäcker du detta, tveka inte att höra av dig så förmedlar vi vidare via vår populära sista sida med just – kongresser.

Trevlig sommar önskar redaktionen