Ivan Bratt

Ivan Bratt

(1878–1956) är mannen bakom Brattsystemet, d.v.s. motboken. Han var läkare och politiker och en av de tongivande debattörerna inom olika samhällsfrågor. Nykterhetskommitténs betänkande 1914 var i stort Bratts förslag. Han var då direktör i AB Stockholmssystemet. Han var också den förste VD:n för AB Vin- och spritcentralen.

Motboken (det gällde enbart spritinköp) infördes gradvis under första världskriget och avskaffades 1955. Inköpen på monopolbolaget var reglerat. Gifta kvinnor fick i regel ingen motbok, ej heller män under 25 år. Män med någon form av kriminalitet fick också avstå sin bok (det räckte med fylleriförseelse). Män med lindrigare (?) form av alkoholproblem kunde få begränsad tilldelning. För de lyckligt lottade var kvartalstilldelningen av brännvin 12 liter per person, som efter ett tag ändrades till 3 liter per person och månad. Men inte allt på en gång: 5 dagar skulle förflyta mellan uttagen av 1 liter starksprit. Ogifta kvinnor betroddes med motbok.Enklaste sättet att inte missa Orion Pharma NEUROLOGI

Efter ett yrvaket uppvaknande av Kung Bore med snö i norr och regnstorm i söder, kom i alla fall våren. Ett av de många vårtecknen sedan 25 år är nummer 2 av Orion Pharma NEUROLOGI. Ungefär vart tionde år fräschar vi upp utformningen, men inte mer än att du känner igen dig. Vartannat nummer kommer ut i pappersformat (nummer 1 och nummer 3) och årets samtliga nummer kommer som nätversion. Bästa sättet att inte missa OPN är att prenumerera på nätversionen, då får du en påminnelse så snart det nya numret finns tillgängligt och naturligtvis med länk, så en spännande läsning aldrig är mer än en knapptryckning bort.

Du har säkert också sett att även nätversionen finns i pdf-format. Det är enkelt att trycka ut hela tidskriften och läsa den med bilder och allt precis som vanligt.

Redaktionen