Vincent Dole

 
(Vincent Dole (1913-1986)) specialiserade sig efter sin läkarutbildning på metabola tillstånd och fann i sin forskning likheter mellan patienters mat- och narkotikabegär. Tillsammans med sin blivande hustru, psykiatrikern Marie Nyswander som behandlade heroinister med samtalsterapi, utvecklades en farmakologisk behandlingsmodell som skulle rädda fler liv än någon annan beroendeterapi - underhållsbehandling med metadon. Även om det idag finns fler farmaka att välja mellan, finns det fortfarande inget läkemedel som har bättre evidens och 2006 behandlades över en miljon narkomaner med metadon.
För sin insats inom narkomanvården erhöll Vincent Dole 1988 det “amerikanska nobelpriset” Laskerpriset. Dole var en stor humanist som aldrig förstod varför det var så kontroversiellt att behandla med metadon - ett medel som hjälper medmänniskor i nöd, som räddar liv.

Bäste läsare!

Med lika stor häpnad även detta år konstaterar vi att träd och buskar börjar grönska såhär framåt vårförsommartid. Inte lika häpna äro vi då årets andra nummer av NEUROLOGI-bladet dyker upp i brevlåda eller på datorskärm. Det har så gjort under de senaste 20 åren.

Orion Pharma NEUROLOGI är nu långt ifrån den “klippoch- klistra”-tidning som från början gavs ut. Inte nog med att du nu har den aktuella tidskriften tillgänglig i ditt dagliga värv på datorskärmen, du har samtliga nummer på en knapptrycknings avstånd, ja till och med varje artikel. Vår sökmotor letar snabbt upp den artikel eller det område du letar efter. Kolla! www.orionpharma.se/opn

Våra huvudområden som vi speciellt bevakar ur såväl vetenskapligt som kliniskt intresse är
• Parkinson och andra rörelsestörningar
• Alkohol och andra beroendesjukdomar
• Epilepsi

Med hopp om angenäm läsning, lite ny kunskap och tankar och idéer om vad vi befinner oss inom respektive område önskar redaktionen alla våra läsare en riktigt trevlig sommar!

Och väl mött i september – då kommer årets tredje nummer ut.

Redaktören