Thomas Willis

(1621-1675) anses som en av 1600- talets stora inom medicinen. Hans insats kan knappast underskattas: han beskrev ett stort antal sjukdomsbilder och anatomiska delar som än idag bär hans namn. Han myntade termerna thalamus opticus, nucleus lentiforme, corpus striatum. Utvecklade teorier om orsaken till epilepsi och andra konvulsiva sjukdomar, han tillförde psykiatrin en hel del. Denne kunnige mångsysslare fick sin utbildning i Oxford medan det var i London han till största delen var verksam. Ett något pikant inslag i hans CV är återupplivningen av en kvinna som efter hängningen fördes till hans klinik som död. Eller varför inte den döva kvinnan som återfick hörseln, men bara när en trumvirvel hördes (Paracusis Williisii). Ett annat område för Willis var farmakologi. Han gav 1674 ut Pharmaceutice rationalis, en av 1600-talet viktigaste medicinska utgåvor. De vetenskapliga framgångarna fördunklades av personliga tragedier: hustrun dog i unga år, sex av åtta barn uppnådde inte vuxen ålder.

Bäste läsare,

enligt en läsarundersökning vi gjort är pappersutgåvan av vår tidskrift den mest uppskattade och lästa. Kanske det beror på att du under de senaste 20 åren vant dig vid att hålla ORION PHARMA NEUROLOGI i handen och inte vetgirigt blicka in i datorskärmen. Varför inte ta dig tid några minuter och tryck in dig på vår sajt www.orionpharma.se/OPN - du kommer att känna igen dig eftersom tidskriften är en exakt kopia. Du bläddrar lätt i numret, kan trycka ut en intressant artikel om så önskas och framför allt: du har medelst en tangenttryckning gamla nummer lättillgängliga.

Låter det inte frestande?

Det andra och sista numret före sommaren håller du i din hand. Överläkare Otto Slätis från Norrtälje rapporterar från World Parkinson Congress i Washington.

Och så är det gamla cannabisfästet Christianias saga all. Du får en sammanfattande historik från början till slut: hur det började med anarkistockupation av militärområdet i början på 1970-talet och hur det slutade med samhällets återerövring av fristaten i mitten av 2000-talet.

Som vanligt avslutas bladet med en försvarlig bunt konferenstips. Fler får du när du tar dig in på vår hemsida!

Den tuffa vintern har släppt greppet, nu väntar en härlig sommar. Innan den hunnit etablera sig har du läst igenom detta nummer av ORION PHARMA NEUROLOGI och innan du vet ordet av är nummer tre på ditt skrivbord eller din skärm — då är det åter höst!

Redaktören