Charles Lasègue

(1809-1883) var en av 1800-talets intellektuella européer. Han var filosof och läkare. Mest känd i vår tid är han för att ha givit sitt namn åt ischiasfenomenet Lasègues tecken (eller syndrom): oförmågan att på grund av smärta (ischiasnerven) böja höftleden i normal utsträckning. Tillsammans med Claude Bernard gjorde Lasègue också en stor klinisk insats för psykologin, som han objektiviserade efter noggrann klinisk observans. Lasègue var en mångsidig man, som också berikat neurologin och psykiatrin med ovärderlig klinisk kunskap, även här med sin strävan efter objektiva sjukdomsfynd. Än idag används inom psykiatrin det av honom införda begreppet folie à deux (inducerad psykos). Efter doktorsgraden 1846 och fortsatt forskning blev han 1867 professor i allmän patologi.