Constantin Economo von Serff

(1876–1931) föddes av grekiska föräldrar i Rumänien och växte upp i Trieste (på denna tid Österrike-Ungern). Han studerade och forskade inom neurologi, histologi och psykiatri vid fl era europeiska universitet och forskade tillsammans med många av dåtidens storheter som Emil Kraepelin och Alois Alzheimer. Economo utnämndes 1921 till professor i Psykiatri och Neurologi i Wien. Economo publicerade ett 150-tal vetenskapliga artiklar och bokkapitel inom områdena neuroanatomi och fysiologi. Det viktigaste vetenskapliga bidraget var hans i detalj beskrivna akuta infl ammatoriska sjukdomstillståndet som fick hans namn: Von Economo’s Disease (ecephalitis lethargica). Förutom sin vetenskapliga ambition var han en passionerad fl ygare.
God fortsättning på det nya året, vår tidskrifts 24:e.
 
Redan nu kan vi utlova ett spännande år med Orion Pharma NEUROLOGI. Vi ökar antalet nummer från förra årets 3 till 4 under 2011. Vartannat nummer kommer i pappersformat (nummer 1 och 3) medan alla fyra kommer som nätversion på webben. Som prenumerant kommer du alltid att få en påminnelse om aktuell utgivning genom ett mail.
 
En andra nyhet för året är en diskret men tydlig uppfräschning av vårt grafiska gränssnitt. Det är drygt tio år sedan vår grafiska formgivare Eevaliisa Edfjäll lade upp riktlinjerna för den version du nu läser. Från nästa nummer kommer du att få ta del av den nya utgåvan. Du kommer dock att känna igen Orion Pharma NEUROLOGI – det blir mer av en ansiktslyftning än totalrenovering. Vi på redaktionen är övertygade om att du kommer att uppskatta förändringen.
 
Innehållsmässigt är det samma koncept som vi haft under alla åren och redaktionen är densamma som föregående år.
 
Förutom kommenterade artiklar finner du i detta nummer en spännande översikt hämtad från Gunilla Rejnö-Habte Selassies doktorsavhandling Speech and language dysfunction in childhood epilepsy and epileptiform EEG acitivity.

Redaktören