Pierre Mollaret

Ivan Bratt

(1898–1987) föddes i Auxerre i Frankrike och genomförde sina medicinska studier under första världskriget. Han doktorerade 1929 och tillträdde som klinikchef vid Salpêtriere samma år. Lite senare blev han laboratoriechef för Pasteurinstitutet och 1936 professor där.


Pierre Mollaret hade nära samarbete med såväl Charles Guillain som Auguste Pettit och flera andra av denna tids storheter. Pierre Mollaret lämnade aldrig den kliniska verkligheten, trots sitt stora vetenskapliga intresse, som fokuserade framför allt på neurologi och infektion. Han gjorde en mycket stor insats för att begränsa 1950-talets polioepidemi i sitt hemland. Hans namn har förevigats i sjukdomsbilden Mollarets meningit, en återkommande svår huvudvärk med bl.a. meningittecken och feber. Någon säker etiologi till sjukdomen finns inte, men möjligen är det en herpesinfektion som ligger bakom.

 

Bäste läsare
Stort tack till alla som svarat på höstens läsarenkät. Det blev överväldigande respons på att även fortsättningsvis ge ut ORION PHARMA NEUROLOGI i pappersversionen. Vi har tagit fasta på detta. Årets tre nummer (februari, maj och oktober) kommer alla i såväl pappersformat som nätversion. Finessen att samla alla nummer på vår hemsida är naturligtvis att du lätt kan gå tillbaka till äldre nummer, leta efter vissa artiklar m.m. Väl mött 2013!

Redaktionen