Gertrud Hurler

Gertrud Hurler

 

(1889 - 1965) föddes i Tyskland och tillbringade i landet hela sitt yrkesverksamma liv som en aktad och omtyckt kliniker inom pediatriken.

Efter medicinstudierna i München fick hon sin specialistutbildning vid Hauner Children’s Hospital. Ett par år efter giftermål med Konrad gick flytten till Neuhausen och barnkliniken vid stadens sjukhus blev hon trogen i 45 år. Maken som var veterinär lyckades hon övertala till att läsa medicin och han blev också barnläkare. Gertrud Hurler tillskrivs vara den förste som kliniskt beskrev den svåra ärftliga inlagringsjukdom som senare uppkallades efter henne: Hurler’s syndrom (en form av mykopolysackaridos, MPS I). Sjukdomen karakteriseras bl.a. av retarderad tillväxt, som kan helt upphöra vid två års ålder. Det fi nns nu effektiva behandlingsmetoder, som positivt påverkar upplagringen i vävnader och organ, men tyvärr inte skelettet, barnen blir kortvuxna.

25:e årgången med Orion Pharma NEUROLOGI

För 25 år sedan satt Erland Bengtson och Bengt Sternebring på en balkong på Kolmårdens djurpark och diskuterade möjligheterna till en lättläst och informativ skrift om klinik och forskning inom området epilepsi och alkohol. Det blev en stapplande början till denna skrift som sedan dess utkommit varje år med 3 eller 4 nummer. Även om redaktionen inte är densamma som starten (utom redaktören själv) så har förändringen genom åren varit sparsam. Mårten Kyllerman kom med i redaktionen endast något år efter start, några år senare anslöt sig Lars Forsgren och för ett par år sedan knöts Per Odin till redaktionen. Det började med epilepsi och alkohol, tio år senare utvidgades neurologiområdet med Parkinsons sjukdom. Successivt har redaktionen tänjt på gränserna, vilket nu lett fram till att från och med i år kommer sidorubrikerna att bättre stämma överens med tidskriftens inriktning: Parkinson breddas till Movement Disorders och då framför allt inriktning mot spasticitet, dystoni och tremor - förutom Parkinsons sjukdom.

Redaktionen