Peter Eriksson

(1959 - 2007 )

 

Föddes och växte upp i Göteborg. Han studerade medicin vid Göteborgs Universitet och avlade läkarexamen 1987. Parallellt med läkarstudierna bedrev han forskning och disputerade 1992 på en avhandling om hjärnans opiatsystem i nerv- och stödjeceller. Han blev legitimerad läkare 1994 och påbörjade härefter specialistutbildning inom neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och blev specialist i neurologi 1999 och samma år docent i neurobiologi. Peter Eriksson blev professor i neurobiologi med stamcellsinriktning vid Göteborgs Universitet 2001. Under 1990-talet fokuserades Peters intresse på hjärnans stamceller. Inom ramen för detta intresse började han samarbeta med professor Fred Gage vid University of California i San Diego. Efter ett antal viktiga studier initialt om berikad miljö och stamcellsaktivering, kom det första stora genombrottet 1998. Peter Eriksson och medarbetare visade i tidsskriften Nature Medicine att nya nervceller kan bildas i den vuxna mänskliga hjärnan. Dessa resultat var sensationella och fynden utnämndes av The New York Times till 90-talets viktigaste vetenskapliga upptäckt! Peter fortsatte att under nästan tio års tid bidra med högkvalitativa resultat om stamcellernas funktioner och han fick precis före sin bortgång återigen ett stort genombrott i sin forskning. Han beskrev då i tidsskriften Science på vilket sätt stamcellerna migrerar i den vuxna mänskliga hjärnan.

Bäste läsare,

ännu ett nytt år och dags för årets första webb-baserade nummer av Orion Pharma Neurologi. Redaktionen har sedan några år avstått det specialnummer som introducerades för ett tiotal år sedan. I brist på tekniska och personella resurser har det varit omöjligt att fullfölja denna utgivning, trots att den var mäkta populär bland våra läsare. Orion Pharma Neurologi återgår därför från och med 2010 till den ursprungliga utgivningen med tre nummer per år. Vinternumret håller du nu i din hand, vårnumret kommer som vanligt i maj och höstnumret i oktober. Förra numrets “omslagspojke” var en hyllning till en svensk nytänkare och pionjär inom neurologin och vi vill gärna fördjupa kunskapen om Tore Broman, varför vi bad professor emeritus Christian Blomstrand, lärljunge till professor Broman, skriva en liten levnadsbeskrivning över Göteborgs universitets förste neurologiprofessor.

Väl bekomme!

Redaktören