Tore Broman

(1908–2000) föddes i Lund i professorsfamiljen Broman (yngre bror till tonsättaren Sten Broman). Efter licentiatexamen och doktorsexamen blev han docent i fysiologi och neurologi i Lund 1947. Han fl yttade till Göteborg 1951 då han fick en överläkartjänst vid Sahlgrenska sjukhuset och 1953 tillträdde han den första neurologiprofessuren i Göteborg. Hans vetenskapliga gärningar omfattade främst sjukdomen multipel scleros och neurologisk rehabilitering. Han var ävenledes den första förtroendeläkaren för MS-föreningen i Göteborg. Hans tidigare forskargärning var också inriktad på de cerebrala blodkärlens funktioner.
Bäste läsare!

Får jag hoppas på att sommaren var angenäm med sol och värme samt lite lagom strilregn för växternas skull (och vattenkannebärarens). Såhär dags, med nummer 3 av Orion Pharma NEUROLGI på skärmen eller i handen, då vet du att hösten närmar sig.

Du som enbart läser vår tidskrift i pappersformat – du vet att du kan prenumerera på Orion Pharma NEUROLOGIs nätversion. Gå in på www. orionpharma.se och under sjukvård kan du anmäla ditt intresse och i samband med att nätversionen läggs ut får du ett e-mail så du redan första dagen kan läsa tidskriften.

Ett spännande nummer väntar dig. Förutom många intressanta artiklar som vi refererar och kommenterar (och som vi hoppas kan locka till läsning av originalartikeln) kan du fördjupa dig i Susanna Danielssons egen sammanfattning av sin avhandling Epilepsy and Childhood Autism – with special reference to neuropsychiatric aspects on surgical interventions for medically intractable epilepsy. Du hittar artikeln på sidan 10.

Paris har tvivelsutan sin lockelse och mindre blir den inte när Movement Disorder Society ordnar sin årliga internationella kongress där. Lars Forsgren förmedlar intryck från viktiga och spännande områden som presenterades vid detta illustra sällskaps trettonde sammankomst.

Vi har under alla år – detta är 22:a årgången av Orion Pharma NEUROLOGI – hållit dig uppdaterad på kongresser inom våra områden Parkinson och andra rörelsestörningar, Alkohol och andra beroendesjukdomar samt Epilepsi. Vi fortsätter naturligtvis med detta och som alltid är du välkommen att lämna förslag på konferenser som du fi nner värdefulla. Du har en stunds trivsam läsning framför dig. Och förhoppningsvis kompletterar och utökar den ditt kunnande. Trevlig höst!

Redaktören