Ernst Moro

(1874-1951) föddes i Ljubljana i Slovenien och kom att bli en av Europas förgrundsgestalter när det gällde pediatrisk undersökningsteknik. Han blev en av de ledande inom den moderna pediatrin. År 1911 blev han chef för Barnsjukhuset i Heidelberg och sju år senare utkom ett av hans viktigare verk i vilket han beskrev barnets utveckling under de tre första månaderna. Den mest omtalade delen i detta verk är beskrivningen av barnets neurologiska utveckling och än idag används den diagnostiska mororeflexen (embracing refl ex). En mycket fruktbar forskningskarriär avslutades av politiska skäl under 1930-talet: Ernst Moros fru var judinna. Han drog sig tillbaka från den offentliga medicinska världen i mitten av 1930-talet, men var verksam ytterligare ett tiotal år som privatpraktiker i sitt hem.

 

Bäste läsare!
Vår tidskrift har nu kommit ut 21 år i rad, vi är inne på vår 22:a årgång. Det började med epilepsi och alkohol, några år senare med tillägget parkinson och för något år sedan omformade redaktionen uppdraget något och nu är vår inriktning

• Parkinson och andra rörelsestörningar
• Alkohol och andra beroendesjukdomar
• Epilepsi

Förra numrets omslagspojke fascinerade så pass, att vi följer upp denne märklige finske begåvning med en minibiografi . Läs således mer om Arvo Ylppö på sidan 17.

Ett inte alltid uppmärksammat problem är äldre med parkinsonsjukdom. En nyutkommen bok under redaktörskap av Johan Lökk och Ann-Kathrine Granérus med titel motsvarande innehåll kommenteras i detta nummer av ORION PHARMA NEUROLOGI.

Du prenumererar väl på nätversionen av vår tidskrift? Om inte, gör det – då missar du inte utgivningen eftersom du per mail får en påminnelse så snart ett nytt nummer har publicerats. Kontakta info@orionpharma.se

Hör av dig om du saknar någon konferens i vår matrikel på sista sidan eller på nätet.

Dagsmejan sätter snart in, våren närmar sig och det dröjer inte länge förrän du har årets andra nummer i din hand, närmare bestämt i maj!

Redaktören