(1933-2004) föddes i Helsingfors, dotter till en framstående kirurg med en arbetskapacitet som gjorde intryck på dottern Pirkko. Läkarbanan var tidigt given med inriktning mot pediatrisk neurologi. Hon blev en av Finlands första inom denna specialitet, främst känd för sina pionjärarbeten vid MEB-sjukdomen (muscle-eye-brain), som hon beskrev 1977. Av hälsoskäl tackade hon 1991 nej till professuren i pediatrisk neurologi, men hedrades med professors titel 1999, tre år efter sin pensionering. Trots att hon var en framgångsrik och hårt arbetande kliniker och forskare hade hon alltid tid för sin älskade familj. Hon var en glad och omtänksam mor, mormor och mormorsmor.

Bästa läsare

Julnötterna är knäckta, nyåret intutat och vardagen är tillbaka. Så även ORION PHARMA NEUROLOGI. Årets första (av fyra) nummer håller du i din hand.

Även om tidskriftens bas inte förändrats genom åren, så har utformningen och till viss del även innehållet förändrats successivt. Till förändringsarbetena hör också att följa med i den akademiska och kliniska verkligheten, d.v.s. följa utvecklingen inom våra tre huvudområden. För att bäst täcka helheten inom respektive ämne, utvidgade redaktionen uppdraget och under de tre logotyperna gömmer sig områdena

  • Parkinson och andra rörelsestörningar
  • Alkohol och andra beroendesjukdomar
  • Epilepsi

Huvudansvariga redaktörer är Per Odin och Jan-Eric Wedlund för rörelsestörningarna, Mårten Kyllerman och Lars Forsgren för epilepsi och Bengt Sternebring för beroendesjukdomarna.

I detta nummer presenterar Patric Blomstedt sin avhandling om DBS och stereotaktiska lesioner i behandlingen av röreslestörningar ur ett säkerhetsperspektiv. Förutom kommentarer till epilepsi- och parkinsonartiklar, tar Lars Forsgren oss med till American Epilepsy Societys årskongress i Philadelphia - en rapport om status epileptikus och cannabisreceptorer vid epilepsi – och lite till.

Ett innehållsrikt och spännande nummer är serverat, väl bekomme!

Redaktören