Marie Nyswander

(1919—1986) är en av narkomanvårdens hjältar. Hon utvecklade (tillsammans med sin make professor Vincent Dole och den då unga doktorn Mary Jeanne Kreek) den metadonbehandling som kom att rädda livet på tusentals heroinister världen över. Redan 1956 beskrev hon som psykiater i boken The Drug Addict as a Patient, att beroendet var ett medicinskt problem samtidigt som Vincent Dole närmade sig heroinberoendet ur biologisk synvinkel. 1964 började arbetet med den kliniska forskningen, vilken med Nyswander som drivande kraft ledde till underhållsprogram med metadon till heroinberoende. Denna behandling är än idag den bästa och mest beprövade och en av medicinens mest effektiva farmakologiska behandlingsmodeller. Marie Nyswanders insatser inom narkomanvården kan knappast överskattas.

Bäste läsare 

Vi är nu inne på tjugonde årgången för vår tidskrift ORION PHARMA NEUROLOGI. Tidningen har genom åren inte bara bytt namn utan även successivt förändrat utseendet. Vad som inte är utbytt är största delen av redaktionen och även om åren går är vitaliteten, nyfikenheten och intresset för de olika huvudområdena fortfarande på topp! Tidskriftens huvudområden är desamma, men redaktionen vidgar lite på begreppen och innehållet ska motsvara huvudrubrikerna

• Parkinson och andra rörelsestörningar
• Alkohol och andra beroendesjukdomar
• Epilepsi

Den information som inte faller inom ovanstående områden, men som redaktionen finner angeläget att rapporera om, faller inom samlingsbegreppet

• Neurologi

Allt fler läsare söker sig till vår nätversion av NEUROLOGI. Det är därför en glädje att informera om den utmärkta sökmotor som finns för de artiklar som är publicerade på nätet sedan år 2000. Det är fria sökord, vilket gör att du lätt kan hitta vad du söker utan att precisera artikeln eller artiklarna. Pröva får du se!

Stormar, snökaos, spöregn och översvämningar till trots, ORION PHARMA NEUROLOGI kommer som vanligt ut med fyra nummer (februari, maj, september och november).

Väl mött 2007! Redaktören