Hans Chiari

(1951-1916) var en distingerad och aktad patolog, född i Wien, forskargärningen förlagd till Prag och avslutade sin aktiva tid i Strassburg. Trots mer än 170-talet vetenskapliga rapporter gav han gärna kredit för upptäckter till kollegor. Stort inflytande på Chiaris forskning hade läromästarna Karl Rokytansky och Richard Heschl. Det var i Prag som Chiari 1891 publicerade sitt främsta arbete om förändringar i lillhjärna, pons och medulla oblongata som följd av hydrocephalus. Han var inte ensam om upptäckten av dessa missbildningar i bakre skallgropen, två andra forskare (John Cleland och Julius Arnold) publicerade liknande resultat. Sjukdomsbilden går nu under benämningen Arnold-Chiaris syndrom. Det är Chiaris forskning som idag ligger till grund för syndromets indelning (I-IV).
Bäste läsare
 
Med någon förvåning konstaterade redaktionen vid höstens årliga redaktionsmöte, att då 2006 närmar sig slutet, har vår tidskrift ORION PHARMA NEUROLOGI utkommit under en 20-årsperiod! Kan det verkligen vara möjligt — att så många år gått? — och redaktionen består. Det har varit en tämligen stabil kvartett genom åren.

Du hittar på vår hemsida en närmare presentation av medarbetarna. — naturligtvis föranleder de 20 åren oss att inte helt gå förbi möjligheten att fira lite! Det gör vi i samband med att sista numret för året ges ut.

Förutom den sedvanliga dosen av kommentarer kring referee-publicerade forskningsrapporter innehåller årets första nummer två originalartiklar. Det är professor Lars Forsgren (Umeå) som sammanfattar några väsentligheter från neurologiska världskongressen i Sydney och professor emeritus Christer Alling (Lund) som blickar tillbaka på sitt fruktbara forskarliv som en av landets främsta inom neurokemi. Sin ungdomlighet till trots (bibehålles genom långa promenader längs den skånska kusten) har han hösten 2005 lämnat sin ordinarie tjänst och blivit pensionär. Det märks dock inte på arbetstakten.

Vintern börjar snart släppa sitt grepp även över norra delarna av Norden, varför vi med tillförsikt ser våren an. Så snart har du nummer 2 av OP NEUROLOGI i din hand, eller varför inte, framför dig på skärmen. Glöm inte knappa in på vår hemsida, där hittar du inte bara senaste numret utan många nummer bakåt i tiden!

Redaktören