Bayard Taylor Horton

(1895 – 1980) föddes och utbildades i Virginia men hade sin främsta verksamhet vid Mayo-kliniken. Även om Bayard Horton hade ett brett neurologiskt intresse som resulterade i en mängd artiklar i ledande medicinska tidskrifter, är hans namn idag förknippat med Hortons huvudvärk (Horton’s disease och Horton’s neuralgi) samt Hortons test som är en undersökningsmetod för att differentiera olika former av huvudvärk. Den första beskrivningen av det som blivit Hortons huvudvärk gjordes 1641 av den holländske läkaren Nicolaus Tulp, som avbildades i Anatomitimman av Rembrant.
Bäste läsare
 
Om du tillhör majoriteten av våra många läsare, har du hämtat ORION PHARMA NEUROLGI på nätet. De flesta av våra prenumeranter föredrar den elektroniska upplagan. Svängningen till nätversionens fördel kom 2004 då vi också moderniserade hemsidan för tidskriften: nätversionen är exakt densamma som pappersversionen.

Vår målsättning har under alla år varit en lättläst och informativ skrift. Att publicera en tidskrift på nätet som motsvarar lättlästhet och lättöversiktlighet innebär problem, det enkla är ju oftast det svåra. Efter lite olika försök, de flesta har du som läsare aldrig sett, tycker vi att vi lyckats väl.

Tillhör du pappersläsaren, varför inte ta en titt på hemsidesversionen: www. orionpharma.se/OPN. Du har då inte tillgång endast till senaste numret utan även till flera årgångar bakåt i tiden! Vi vill naturligtvis bli ännu bättre, varför vi gärna hör ifrån dig med tips och förslag! Detta nummers originalartikel har överläkaren och parkinsonspecialisten Erik Dupont skrivit: hur hanterar vi avtagande doseffekt vid Parkinsons sjukdom.

Vi tar också en titt på aktuell svensk alkohol- och drogforskning. Det är några glimtar från Svensk förening för Alkohol- och Drogforsknings (SAD) vetenskapliga årsmöte. Trevlig vinterläsning! När nästa nummer av ORION PHARMA NEUROLGI utkommer är våren långt framskriden...

Redaktören