Lisa Welander

(1909 - 2001) var Sveriges första kvinnliga professor i neurologi, utnämnd vid Umeå universitet 1964 och blev den andra kvinnliga professorn vid det då nya universitetet. Efter medicinska studier vid Karolinska institutet fick Lisa Welander sin specialistutbildning i neurologi vid Serafimerlasarettet i Stockholm. Under fyrtiotalet undersökte hon en grupp patienter som härstammade från ett område i Gästrikland. Patienternas symtom var bristande muskelfunktion i händer och fötter. Lisa Welander beskrev sjukdomen och ärftlighetsgången i sin doktorsavhandling 1951. Sjukdomens officiella namn är myopathia distalis hereditaria tarda men kom oftast att kallas Lisa Welanders sjukdom. Hennes namn återfinns också i sjukdomen Kugelberg-Welanders sjukdom, en variant av motorneuronsjukdom. Lisa Welander utnämndes till docent i neurologi vid Karolinska institutet 1952 och vid Medicinska högskolan i Göteborg 1953 där hon var verksam fram till tillträdandet av professuren i Umeå.
 
Bästa läsare,
 
Orion Pharma NEUROLOGI är nu inne på sin 16:e årgång. Med åren har vi innehållsmässigt utvecklat tidningen, men inte gjort den mycket större till omfång. Förutom rekommendation (i form av summering och kommentarer) av intressanta vetenskapliga artiklar, innehåller varje nummer av OPN en eller flera originalartiklar. Under senare år ägnar vi ett av numren åt ett specialområde, som belyses lite extra. En del viktiga konferenser bevakar vi också.

Det är inte bara tidskriftens innehåll som genom åren förändrats utan även utformningen. En större grafisk förändring gjordes för tio år sedan. Därför tyckte vi att det var dags att förnya oss.

Du håller nu i din hand det första numret med den nya touchen. Även om det mesta är förändrat, hoppas vi på redaktionen, att du trots allt känner dig hemma i innehåll och utformning.

I årets första nummer tar Helena Sunvisson upp parkinsonsjukdomen ur ett litet annorlunda perspektiv: den levda kroppens. Läs och begrunda!

Missbruket av narkotiska medel ökar i landet. Ett till synes oskyldigt ungdomsmissbruk leder många in i tungt narkotikaberoende. Tobaksrökning, lättöl, hasch... – det går fort! Vi ger ett litet historiskt perspektiv på missbruket: Det kinesiska opiumrökandet. En revidering och nyutgivning av klassikern En engelsk opieätares bekännelser (Thomas DeQuincey) har dykt upp i bokhandeln 2002. Mycket läsvärd!

Redaktionen