Camillo Golgi

(1843 - 1926) föddes och var verksam hela sitt liv i norra Italien. Vi känner igen hans namn främst i begreppen Golgi-färgning och Golgi-apparaten. Hans huvudintresse var nervsystemets uppbyggnad. Golgi är mest känd för sin histologiska färgningsmetod med silvernitrat som möjliggjorde visualisering av enskilda nervceller och dess utskott på ett dittills oöverträffat sätt. Även gliaceller färgades och han beskrev deras relation till blodkärlen. Golgi rapporterade 1898 fyndet av den cellorganell som senare kom att bära hans namn. Golgi-apparaten ansågs av många vara en färgningsartefakt och det dröjde ända till de sista årtiondena av 1900-talet innan dess viktiga roll i proteintrafiken blev känd. Golgi var också den som först beskrev malariaparasitens olika stadier.

Även detta år delar ORION PHARMA NEUROLOGI ut stipendier, som tillsammans uppgår till 100 000 kronor. Det är från och med i år en något annorlunda fördelning av summorna: fyra stipendier på vardera 25 000 kronor. Häri kan ingå såväl forsknings- som studieresor, vetenskapliga konferenser etc. Se redan nu över Dina möjligheter att erhålla bidrag till Din forskning och beställ anvisningarna omgående från www.orionpharma.se

Beroendeforskningen har fått ett viktigt tillskott i avhandlingen Nicotine Sensitization and Loss of Inhibitory Control; Role of Serotonin av Peter Olausson. Han arbetar numera vid Yale University inom molekylärpsykiatrin och sammanfattar sitt arbete i detta nummer av ORION PHARMA NEUROLOGI.

Det är hedrande för Sverige och för de ämnesområden som vår tidskrift företräder då Nobelpriset delas ut till göteborgsprofessorn Arvid Carlsson. Vi gör en kort presentation på sidan 8.

Vi planerer en artikelserie om parkinsonsjukdomen. I nästa nummer kommer de första bidragen.

Väl mött!