Nummer 1 - 2000

Årgång 13

Andreas Rett

(1924 - 1997) var en österrikisk barnläkare och med tiden världsberömd handikappforskare i Wien. Andreas Rett var redan som ung kliniker lidelsefullt engagerad för handikappade barn, framför allt den stora och på 60-talet fortfarande mycket oklara gruppen utvecklingsstörda. Han fick kämpa hårt för att få sin "upptäckt" etablerad, en sjukdomsbild som kom att kallas för Retts syndrom. Under mitten av 1980-talet kom ett erkännande världen över. Läs vidare på sidan 5 om den spännande historien bakom Retts syndrom.
 
Den helårslånga "kampanjen" om hjärnan är väl genomförd och vi får en summering av professor Lars Forsgren, som var en av initiativtagarna till den svenska versionen av Hjärnåret.
 
Åter är det dags för stipendieansökan. Här intill finns premisserna och 100 000 kronor ligger i potten. Det är såväl forsknings- som resestipendier som delas ut. Företräde ges för ansökningar inom områdena alkohol, epilepsi och extrapyramidala sjukdomar (inkluderande habilitering och rehabilitering inom dessa). Du är välkommen med Din ansökan! I slutet av året meddelas vem som erhållit stipendierna.
 
Det var inte lätt för Andreas Rett att få sin sjukdomsbild erkänd. Det var egenligen först efter en publicering av professor Bengt Hagberg med medarbetare (1983), som erkännandet kom. Bengt Hagberg beskriver i detta nummer lite om Andreas Rett och bakgrunden till Retts syndrom.

Titta gärna på ORION PHARMA NEUROLOGIs elektroniska version (www.orionpharma.se)! Förutom hela numrets innehåll finner Du bland annat en utökad konferenstipsavdelning!

Redaktören