Ivan Pavlov

(1849 - 1836) är en av de största fysiologerna någonsin och tveklöst en av medicinens vetenskapliga giter. Han föddes i Ryssland men fick sin akademiska skolning grundad i Tyskland. Även om han gjorde stora vetenskapliga insatser inom flera medicinska områden, är det hans insatser inom reflexregleringen och den trofiska funktionen av nervsystemet som är av grundläggande betydelse. Hans bok om reflexer är fortfarande imponerande. Pavlov blev professor i farmakologi 1890 och sedermera i fysiologi. Redan under sin livstid mottog han många hedervärda utmärkelser inklusive den mest åtrådda:
Nobelpriset 1904.
 
Du håller i din hand ett välfyllt och spännande nummer inför sommaren. Förutom två originalartiklar innehåller majnumret av ORION PHARMA NEUROLOGI en rad kommenterade artiklar utvalda av respektive redaktionsmedlem.
 
Christine Ekdahl tillhör forskargruppen från Wallenberg Neurocentrum i Lund och hennes vetenskapliga huvudinriktning är epilepsi och stamceller. I detta nummer presenterar hon resultat kring nervcellsnybildning, ett forskningsområde som under senare år accentuerats.
 
Svensk-fransyskan och alkoholforskaren Murielle Hellsten Caron sammanfattar sin avhandling om alkoholens effekter på muskarina acetylkolinreceptorer i nervceller. Denna forskning är delvis finansierad med medel från ORION PHARMA NEUROLGIs forskningsstipendier.
 
Redaktionen önskar för femtonde året sina läsare en riktigt skön och avkopplande sommar. Nästa nummer av tidskriften utkommer i september månad. Väl mött igen
 
Redaktören